با مقوای شانه تخم مرغ می توان برای تولد و جشن های کودکانه سبد های کوچک و زیبایی درست کرد.

وسایل مورد نیاز:

 

مقوای جا تخم مرغ

گواش های رنگی
دکمه های رنگی
کاغذهای رنگی
قلمو
قیچی
چسب مایع

مراحل ساخت

با استفاده از قیچی مقوای شانه تخم مرغ را ببرید.

جای تخم مرغ های قیچی شده را با قلمو و گواش رنگ بزنید و اجازه دهید خشک شوند.

برای دسته سبد از نوارهای کاغذ رنگی و برای تزیین روی سبد از دکمه می توانید استفاده کنید.

نوارهای رنگی و دکمه را با استفاده از چسب مایع به سبدها بچسبانید.

در آخر می توانید برای زیباتر شدن سبدها از پوشال های رنگی یا هر وسیله تزئینی استفاده کنید.