در این مطلب شیوه ساخت یک دوربین دوچشمی زیبا با یکی از این مخروط ها آموزش داده می شود.

وسایل لازم:

مخروط مقوایی

چسب

نخ کلفت

نوار رنگی

 

مراحل ساخت:

یک مقوای نازک بین دو مخروط مقوایی بچسبانید تا فاصله بین چشم ها را متناسب با چشم های کودک تنظیم کنید.

به دو طرف انتهایی مخروط ها نوار بچسبانید.

 

برای ایجاد شکل زیباتر و تمیز تر همانند تصویر نوار را برش دهید و نوار را برگردانید.

با نوک قیچی روی مخروط ها سوراخ ایجاد کنید.

مانند شکل نخ را وارد سوراخ ها کنید و انتهای آن را گره بزنید.

از نوارهای رنگی برای تزیین استفاده کنید.

حالا می توانید با این دوربین فاصله های دور را ببینید!