با تهیه تعدادی چوب بستنی و یک عکس به ساخت پازل با عکس کودکان بپردازیم

با تهیه تعدادی چوب بستنی و یک عکس به ساخت پازل با عکس کودکان بپردازیم و یک سرگرمی برای کودکان یا یک وسیله تزیینی بسازیم. روش ساخت چنین کاردستی بسیار آسان می باشد.

مراحل ساخت:

مرحله اول: ابتدا عکس مورد نظر خود را تهیه کرده و به صورت برعکس روی سطحی قرار دهید.

سپس روی عکس تعدادی چوب بستنی بچسبانید تا تمامی سطح را پوشش دهد.

مرحله دوم: در این بخش به کمک یک جسم تیز مانند چاقو به جدا کردن چوب های بستنی بپردازید.

همچنین قسمت های اضافی را برش بزنید.

 

مرحله سوم: در نهایت شما توانسته اید یک پازل با عکس کودکان خود بسازید و از آن به عنوان یک وسیله سرگرمی یا تزیینی استفاده کنید. امیدوارم از این آموزش نهایت لذت را برده باشید.