نحوه کار بسیار آسان می باشد و حداکثر زمان لازم برای ساخت پروانه با کاموا ۵ دقیقه می باشد.

مرحله اول: ابتدا یک چنگال تهیه نمایید و نخ کاموا زرد رنگ ( رنگ ها به دلخواه می باشند) را در وسط شاخک های چنگال قرار دهید. این رنگ کاموا رنگ اصلی پروانه نمی باشد و فقط قسمت وسط کاموا را تشکیل می دهد.


مرحله دوم: سپس همانند تصاویر زیر نخ کاموا نارنجی را از سمت چپ بین شاخک های چنگال عبور دهید. این کار را حدودا ۵ یا ۶ بار انجام دهید. به تصاویر توجه فرمایید.

مرحله سوم: در این بخش نخ کاموا زرد را که در ابتدا وسط یکی از شاخک های چنگال قرار دادید بالا بیاورید و گره بزنید.

مرحله چهارم: در نهایت نخ کاموا زرد و نارنجی را با قیچی کوتاه کنید تا طرح زیر بدست آید. به همین راحتی توانسته اید با نخ کاموا پروانه بسازید.