• امروز : 3 اسفند 1402
logo

آخرین مطالب

مطالب ویژه

بازی های خانوادگی ۲

 1. بازی هایی برای تمام سنین بعد از 3 سالگی:

بازیی که در افزایش دقت و توجه، قدرت بازنمایی و تقلید، احساس حالات تن و چهره، افزایش بیا چهره ای و افزایش قدرت درک چهره ای کمک می کنند:

 • لال بازی

یکنفر به عنوان ماره سرگروه می شود و بدون کلام شروع به درآوردن یک شکلک یا ادا می کند بقیه هم باید همان کار را تکرار کنند در صورتیکه فردی خطا کند به وسط گود آمده و تنبیهی که اعضا گروه یا ماره برایش در نظر گرفتند ، اجرا می شود.

 1. بازی هایی برای تمام کودکان بزرگتر از 4 سال:

بازهایی که در تحریک دستگاه دهلیزی و تقویت تعادل، تقویت مهارت های حرکتی پایه، تقویت قدرتماهیچه ای پایین تنه و تقویت ادراکی- دیداری کمک می کنند:

 • خط بازی (لی‌لی):

روی زمین با گچ یک مستطیل بزرگ کشیده می‌شود آن را به شش خانه‌ی مساوى تقسیم مى‌کنند. از اولین خانه‌ی دست راست شماره‌گذارى مى‌کنند به طورى‌که خانه‌هاى ۱ و ۶ ، ۲ و ۵ ، ۳ و ۴ در کنار هم قرار مى‌گیرند. در بیرون دایره با فاصله‌ی دلخواه نیم‌دایره‌اى مى‌کشند و آنجا را نقطه‌ی شروع بازى مى‌دانند. قبل از شروع بازى روى پاره‌اى مقررات توافق مى‌کنند (مثلاً عبور دادن سنگ از خانه‌ها با چند ضرب باید صورت بگیرد). معمولاً خانه‌ی چهارم را خانه‌ی استراحت قرار مى‌دهند. در اینجا هر بازیکنى مى‌تواند از حالت لى‌لى بیرون آمده و استراحت کند. در هر نوبت یکى از بازیکنان بازى را انجام مى‌دهد یعنى سنگ را در خانه‌ی اول مى‌اندازد و براساس توافق قبلى که باید بازى مثلاً یک ضرب یا چند ضرب باشد با پا سنگ را به‌ترتیب از خانه‌ها عبور مى‌دهد، تا از خانه ی ۶ به بیرون برود. دفعه ی بعد سنگ را به خانه ی ۲ و ۳ و ... مى‌اندازد براى پرتاب سنگ به خانه ی ۶ که مجاور خانه ی ۱ است، باید بازیکن لى‌لى‌کنان خود را به خانه ی ۳ برساند و از آنجا سنگ را پرتاب کند. اگر پاى بازیکن یا سنگ روى خط بین خانه‌ها قرار بگیرد بازیکن سوخته است. وقتى تمام مراحل بازى را با موفقیت به پایان رساند برنده شده و مى‌تواند خانه‌اى بخرد ( تنها خانه ی چهارم که محل استراحت است قابل خریدارى نیست). وقتى فرد خانه‌اى مى‌خرد بازیکنان دیگر باید با اجازه ی او از خانه خود عبور کنند . اتفاق مى‌افتد که بازیکنى موفق شود تمام خانه‌ها را بخرد .

 • خروس جنگی:

ابتدا شركت كنندگان به دو گروه تقسيم مى شوند. هرگروه يك نفر را بعنوان سالار انتخاب مى كند.سالار، افراد را يك به يك به ميدان مى فرستد. افراد بايد يك پاى خود را با دست بگيرند . با حالت لى لى وارد ميدان شوند. سعى كنند به وسيله ضربه زدن با سينه يا دست و يا جا خالي دادن، حريف را از تعادل خارج كنند و يا پاى او را از دستش خارج كنند. برنده بايد ازميانه ميدان گذشته و خود را به محل استقرار تيم حريف برساند.

قوانین بازی محلی خروس جنگی :

 • اگر در حين مبارزه تعادل فرد بهم خورده به زمين بخورد و يا پايش را زمين بگذارد و يا پايش از دستش خارج شود بازنده است و از بازى حذف مى شود.
 • برنده نهايى تيمى است كه بيشترين افراد را به محل استقرار تيم حريف رسانده باشد.
 • گوشه بازی:
 1. چهارنفر از بازیکنان در چهار گوشه ٔ اتاق مى‌ایستند.
 2.  یک نفر از بازیکنان دیگر در وسط قرار می گیرد.
 3.  به‌محض شروع بازى بازیکنان باید جاهاى خود را با هم عوض کنند و نفر وسط هم باید سعى کند جاى یکى از آنها را بگیرد.
 4.  در صورتى‌که موفق شود بازیکنى که جاى خود را از دست داده در وسط مى‌ماند .
 • گرگم به هوا:

ابتدا بازیکنان در محل بازی جمع می شوند و یکی از آنها به قید قرعه با عنوان گرگ معرفی می شود. او تلاش می کند سایر بازیکنان را که در محوطه بازی پراکنده هستند تعقیب و از پشت با دست لمس کند. البته بچه ها موقعی از دست گرگ در امان هستند که:

 1. در جای بلندتری نسبت به گرگ بایستند (گرگم به هوا)
 2. و یا دو نفری، دست یکدیگر را گرفته باشند، یعنی هنگامی که یکی از آنها تحت تعقیب گرگ قرار گرفته و در گوشه ای از زمین به خطر افتاده، یکی از دوستانش می تواند با استقبال خطر به سویش برود و به او کمک کند (برادر کمکم کن).

پس چنانچه فردی توسط گرگ لمس و یا از خط محدوده خارج شد بنابر نظر بزرگتر یا برکنار می گردد و یا به جای گرگ انجام وظیفه می نماید و اگر دو بازیکن همواره در کنار هم باشند از سوی مربی اخطار می گیرند.

 • نکات:

1- این بازی در بعضی جاها، با تفاوت کمی به اجرا در می آید. بدین صورت که وقتی گرگ، یکی از آنها را لمس کرد و یا زد، آن بازیکن، دستش را روی ناحیه لمس شده می گذارد و در معیت گرگ اصلی به شکار سایرین می پردازد.

در ادامه بازی است که بر تعداد گرگها افزوده می شود و بازی تا آخرین نفر ادامه می یابد و فردی که بتواند از این مهلکه جان سالم بدر ببرد، برنده مسابقه است.

2- برای شیرینی و جذابیت بازی می توان از چاشنی (استوپ و استارت) در مواقع خطر استفاده کرده و با گفتن آن گرگ را مجبور به صبر و انحراف کنند.

 • شمع گل پروانه:

این بازی معمولاً با ۳ یا 4 نفر انجام می‌شود. هر کدام از بازیکن ها یکی از این اسم‌ها رابرای خود انتخاب می‌کنند (شمع،گل،پروانه،افسانه) و اگر تعدادشان بیشتر باشد می‌توانند اسامی خودشان را نیز اضافه کنند.

دو نفردو طرف یک طناب را می‌گیرند (به صورتی که وسط طناب کمی به زمین برخورد کند)، نفرسوم وسط می‌ایستد و نفرات دو طرف طناب، این شعر را شمرده شمرده می‌خوانند و طناب را می‌چرخانند :

«شمع ،گل ،پروانه ،افسانه و اسم طرفین بازی»

و نفر وسط از روی طناب می‌پرد و روی هر اسمی که نتواند از روی طناب بپرد باید جایش را با آن شخصی  عوض کند. و حالا نوبت آن شخص است که از روی طناب در حال چرخش بپرد.

 1. بازی هایی برای تمام سنین پس از 5 سالگی:

بازی هایی که در هماهنگی چشم و دست، حرکات ظریف، گرفتن سه انگشتی، توزیع نیرو، سرعت عمل، تقویت ادراکی-دیداری و ایجاد نشاط کمک می کنند:

 • یک قل دو قل:

5 سنگ کوچک و ترجیحاً گرد را انتخاب کرده. (اندازه سنگ‌ها باید طوری انتخاب شود که همه آنها در داخل مشت بازیکن ها جا بگیرند.

مرحله ی اول: شروع کننده بازی سنگ‌ها را داخل مشتش گرفته و روی زمین طوری می ریزد که سنگ­ها با فاصله از هم و تقریبا ً کنار هم قرار بگیرند. یکی از سنگ­ها را برداشته و به بالا می اندازد، در فاصله ی پایین آمدن، یکی از سنگ­ها را ازروی زمین برداشته و با همان دست، سنگ بالا انداخته را که در حال سقوط است می گیردو به همین نحو، همه ی آنها را برمی دارد (نباید دست بازیکن حینبرداشتن سنگ به سنگ های دیگر بخورد.)

مرحله ی دوم :  بازیکن دوباره همه سنگ ها را روی زمین به گونه ای که دو به دو کنار هم قراربگیرند، روی زمین پخش می کند، یکی از سنگ ها را برداشته و به بالا پرتاب می‌کند.باید تلاش کند سنگ­ها را 2 تا، 2 تا، از روی زمین جمع کند.

مرحله ی سوم : بازیکن دوباره همه سنگ ها را روی زمین به گونه ای که سه به دو کنار هم قراربگیرند، روی زمین می‌ریزد و  مانند دفعه‌های قبل عمل می‌کند، منتهی چهار سنگ روی زمین را در دو حرکت: 1تایی و 3 تایی، برمی‌دارد.

مرحله ی چهارم : مانند مراحل قبلی عمل می‌کند، فقط 4 سنگ روی زمین را یکجا و در یک حرکت برمی‌دارد.

مرحله ی پنج : بازیکن سنگ‌ها را پخش کرده، یکی را برداشته و بالا می‌اندازد و در فاصله‌ی بازگشت، یکی از سنگ‌های روی زمین را برداشته و سنگ در حال سقوط را می‌گیرد و با یک پرتاب دیگر، سنگی را که از روی زمین برداشته، با یکی دیگر از سنگ‌ها، عوض می‌کند وبه همین شیوه، این مرحله را با تعویض تمامی سنگ‌ها، به پایان می‌برد.

مرحله ی ششم : در این مرحله،باید بازیکن با دست چپ خود یک پل درست کند به این شیوه (سه انگشت وسط دست چپ را بسته و توسط انگشتان شست و انگشت کوچک، روی زمین پل می‌سازد) باید بتوان سنگ‌ها را از زیر سه انگشت بسته به داخل هدایت کند).

با دست راست سنگ‌ها را روی زمین پخش می‌کند، به حریف اشاره می‌کند تا یکی از را به عنوان قراول انتخاب کند. (سنگ قراول، و آخرین گذرنده از زیر پل خواهد بود) پس از آن، یکی را برداشته و به طرف بالا پرتاب کرده...و دوباره می‌گیرد و در این فاصله، سنگ‌ها را یکی یکی حداکثر با 3 ضربه، از زیر پلمی‌گذراند.

احتمالاًحریف سنگی را به عنوان قراول، انتخاب خواهد کرد که سدّ معبر سایرسنگ‌ها باشد بازیکن باید مراقب باشد که وقتی سنگ‌ها را به سمت پل هدایت می‌کند باسنگ قراول برخورد نکند.

مرحله ی هفتم : در این مرحله، بازیکن ابتدا دست چپ را روی زمین به صورت عمودی گذاشته و سنگ‌هاروی زمین و در یک طرف دست چپش می‌ریزد، با دست راست یکی از سنگ‌ها را به بالاپرتاب می‌کند و تا قبل از پایین آمدن سنگ در این فاصله بایستی، یکی از سنگ­ها را برداشته و در سمت دیگر دست چپش بگذارد (سنگ‌ها باید به نوبت به آن سوی دیوار بردهشوند.) این حرکت را برای تمامی سنگ‌ها، اجرا می‌کند.

مرحله ی هشتم : در این مرحله بازیکن همه‌ی سنگ­ها را یکجا به طرف بالا می‌اندازد، در فاصله­ی بازگشت آنها، فوراً دستها را از کناره به هم می‌چسباند و سنگ‌ها را با کف دو دست می‌گیرد، دوباره آنها را در همان حال با دو دست به طرف بالا می‌اندازد و در این فاصله دست‌ها را به پشت می‌چرخاند(پشت دست) و از ناحیه‌ی انگشت سبابه به هم می‌چسباند و سنگ‌ها را با پشت دستش می‌گیرد و سپس عکس آن را انجام داده و باز سنگ­های پرتاب شده را با کف دو دست می‌گیرد، افتادن حتی یک سنگ، موجب سوختن است و هر کدام این مرحله را گذرانده باشد، برنده ی بازی است

مرحله ی آخر:، مرحله ی تنبیه است و دو بازیکن روبروی هم می‌نشینند (و یا اگر به صورت گروهی اجرا می‌شود، دو سرگروه). بازنده کف دستش را به زمین می‌چسباند و نفر برنده، سنگ ها را یکی یکی پشت دست او می چیند سپس او بایستی با یک حرکت همه‌ی سنگ‌ها را به طرف بالا بیندازد و با دست بگیرد، اگر توانست همه را بگیرد، تنبیهی متوجه او نیست،در غیر این صورت تنبیه می‌شود (موضوع تنبیه را حریف تعیین می‌کند )

نکات: ۱- البته این بازی، بنابر ذوق و ابتکار بازیکنان ماهر، می تواند مراحل زیادی داشته باشد. به طوری که در بعضی نقاط آذربایجان بازی بش داش را در بیش از 20 مرحله هم اجرا می کنند.

نکات ۲- مرحله ی نهم شیرینی مخصوص به خود را دارد، مخصوصاً وقتی تنبیه و مجازات فرد بازنده ، انجام عمل برداشتن عسل از کندو باشد(یعنی برداشتن سنگی از زیر دست فرد برنده)، تا خاتمه انجام کار، فرد برنده باظرافت تمام ناخن خود را به حالت نیش زنبور بر دست او فشار می دهد و مانع این کار او می شود.

 • تیله بازی ( تشله بازی):

در قدیم بچه‌ها (بیشتر پسربچه‌ها) روی زمین چاله‌هایی (5 یا 6 تا) به پهنای کف یک دست و عمق تقریبی 2 تا 3 انگشت با فاصله‌های نیم‌متری از هم می‌کندند و گوی‌های شیشه‌ای کوچکی (به اندازه تقریبا 2 برابر یک نخود) را دستشان می‌گرفتند و از یک نقطه شروع و به نوبت سعی می‌کردند تیله‌ها را با قرار دادنشان بین نوک انگشت شست و انگشت وسط داخل یکی از گودال‌ها بیندازند.

اگر تیله به گودال می‌افتاد، یک امتیاز به نفع او بود و نوبت به دیگری می‌رسید و فرد امتیازآورده در دور بعد باید تیله‌اش را از همان مکان چاله به سمت چاله بعدی با همان شیوه مخصوص پرت می‌کرد و اگر هم نمی‌افتاد، تیله همان‌جا که افتاده، می‌ماند تا دوباره نوبت به او برسد و دوباره تلاش کند. این بازی تا وقتی ادامه دارد که یکی زودتر از بقیه همه چاله‌ها را طی کند یا اینکه به توافق خودشان پایانی برای بازی انتخاب کنند. این بازی مقید به تعداد افراد نیست و با هر تعداد نفری قابل‌اجراست.

 • نخند

به صورت دایره کنار هم قرار بگیرید. هر بازیکن به نوبت، در حالی که به چهره‌ی فرد کنار دستی خود نگاه می‌کند، باید بخندد و سعی کند که او را بخنداند. هرکس که بخندد، بازنده محسوب می‌شود و کسی که تا پایان هر دور از بازی نخندد، برنده‌ این بازی ساده و جالب است.

 • بگو چیه؟

تعدادی اشیا را داخل یک سبد بریزید. به نوبت چشم شرکت‌کنندگان را ببندید و از آن‌ها بخواهید که یکی از اشیای داخل سبد را بردارند و با لمس آن حدس بزنند که آنچه از سبد برداشته‌اند، چیست. البته باید سبد را طوری بپوشانید که شرکت‌کنندگان نتوانند محتویات آن را ببینند.

 1. بازی هایی برای تمام کودکان 8 سال به بعد:

بازی هایی که در تقویت مهارت های حرکتی پایه، توانایی های ادراکی- حرکتی، سرعت عمل، دویدن و تغییر جهت دادن، همکاری گروهی و تقویت قدرت ماهیچه ای با به کارگیری تمام بدن کمک می کنند:

 • هفت سنگ:

هفت سنگ نام یک بازی سنتی و محلی ایرانی است. امکانات لازم برای این بازی، هفت عدد سنگ صاف و تخت و یک توپ هفت‌سنگ (شبیه توپ تنیس) است. بازیکنان در قالب دو تیم پنج یا شش نفره تقسیم می‌شوند.

هر هفت عدد سنگ از بزرگ به کوچک روی هم چیده می شوند.  وقتی که سنگ‌ها چیده شدند یکی از گروه‌ها به عنوان پرتاب‌کننده بازی را شروع می‌کند. شروع بازی به این ترتیب است که باید از فاصله نسبتاً دور توپ را به طرف سنگ‌ها بیندازند. گروهی که توپ را پرتاب می‌کند باید سعی کند که کمترین مقدار سنگ را بیندازد چون در این صورت راحت‌تر می‌تواند بازی را تمام کند. وظیفه گروه دوم هم این است که نگذارد تیم پرتاب‌کننده سنگ‌های ریخته شده را دوباره روی هم بچیند و باید با توپ به آن ها بزند.

هر کدام از بازیکنان تیم مهاجم که توپ به او برخورد کند از جریان بازی کنار می‌رود. و به این ترتیب اگر هیچ کدام باقی نمانند بازی به نفع تیم مدافع و اگر سنگ‌ها روی هم چیده بشوند بازی به نفع تیم مهاجم تمام می‌شود.

 • الک دولک:

برای ساخت اسباب‌بازی الک‌و‌دولک تنها به دو تکه چوب کوتاه و بلند نیاز است

به خاطر فراوانی چوب نخل دو عدد گرز پیش (برگ نخل) یا تغله ( انتها و دسته پنگ نخل را تغله می‌گویند) برای بازی الک و دولک انتخاب می‌شدند. اندازه چوب‌ها دو اندازه تقریبی (15 و 60 cm) است.

شیوه بازی:

دو طرف چوب کوچکتر را روی دو لبه دو قطعه سنگ یا آجر قرار می‌دهیم به طوری که زیر چوب خالی بماند چوب بزرگتر را به دست گرفته و طرف دیگر را در میانه و زیر چوب کوچکتر قرار داده و چوب کوچک را به طرف بالا پرتاب می‌کنیم.

سعی می‌کنیم تا به چوب کوچک ضربه بزنیم پس از اصابت چوب به جلو پرت خواهد شد و امتیاز خواهیم گرفت اما در صورت عدم اصایت چوب بزرگ به چوب کوچک نوبت بازی به طرف دیگر خواهد رسید

و اما در صورت اصابت، نحوه امتیاز‌گیری با اندازه‌گیری حد فاصل سنگ و افتادن چوب کوچک امکان پذیر است.

به این صورت که به وسیله چوب بزرگتر (مثل یک بزاز که پارچه را متر می‌کند) از کنار سنگ‌ها تا چوب کوچک اندازه می‌زنیم که هر یک قبضه چوب بزرگ یک امتیاز محسوب می‌شود.

 • زو (کبدی):

ابتدا اعضا یارگیری کرده و دو گروه را تشکیل داده و بعد سنگی را بر داشته، تر و خشک کرده ؛هر گروهی که انتخاب شد شروع کننده ی بازی می شود . خطی ما بین دو گروه کشیده می شود و هر دو گروه پشت خط می ایستند هر بار یکی از اعضای گروه شروع کننده در حالی که زو را یک نفس می گوید به زمین رقیب می آید تا بتواند دستش را به یکی از اعضای گروه رقیب بزند اگر بتواند دستش را به یکی از افراد گروه رقیب بزند آن شخص سوخته و از دور بازی خارج می شود و قبل از قطع شدن نفس خود را به زمین تیمش برساند اما اگر گروه رقیب بتوانند او را بگیرند تا نفس کم بیاورد و صدای زو قطع شود بازنده شده و از بازی خارج می­شود و هر بار یکی از گروه­ها به میدان حریف می رود و بازی تکرار می شود و در آخر گروهی که تمام افرادش از بازی خارج شده باشد  بازنده است و گروه برنده شروع کننده ی بازی بعدی است.

 • سنگ سنگ چلیپا:
 1. بچه‌ها به شکل دایره نشسته و استاد در پشت سر آن ها حرکت مى‌کند و سنگ ریزه را به‌ طورى‌که کسى متوجه نشود در دست یکى از بازیکنان مى‌گذارد و مى‌گوید: "سنگ سنگ چلیپا / نه در زمین نه در هوا."

2.کسى که سنگ ریزه را در دست دارد باید قبل از اینکه دیگران متوجه شوند و او را بگیرند از صف فرار کند و خود را به محلى که قبلاً در خارج از دایره تعیین شده برساند.

 1.  اگر کسى قبل از خارج شدن از صف او را بگیرد او دیگر نمى‌تواند فرار کند و در دایره باقى مى‌ماند.
 2. اگر خود را به محل موردنظر برساند آن وقت استاد براى هریک از بازیکنان داخل صف نامى را انتخاب مى‌کند.
 3. از بازیکن خارج از صف مى‌خواهد نام بازیکنان را حدس بزند.
 4. بازیکن حدس مى‌زند، اگر درست بود از آن کسى که نام آن را درست حدس زده، از فاصله ٔ محلى که ایستاده تا صف کولى مى‌گیرد. (می توانند هر نوع جریمه ایی در نظر بگیرند.)
 5. اگر موفق نشد دو بار دیگر فرصت حدس زدن دارد اگر در این دوبار هم نتوانست حدس درستى بزند دوباره به صف برمى‌گردد .
 • اسم فامیل

برای انجام این بازی همان طور که می دانید نیاز به وسایل چندانی ندارید، با کمک چند قلم و کاغذ می توانید بازی را شروع کنید، صفحه را برای اسم، فامیل، شهر، کشور، غذا، اشیا و ... ستون بندی کنید. به نوبت و یا به ترتیب حروف الفبا شروع به پرکردن کنید، توجه داشته باشید که حضور ذهن و سرعت عمل فاکتورهای برتری در این بازی هستند. هر چقدر تعداد نفرات بیشتر باشد هیجان این بازی هم بیشتر می شود. شیوه امتیازدهی این بازی به این صورت است که به جواب های صحیح 5 امتیاز تعلق می گیرد و اگر کسی برای یکی از ستون ها اسمی منحصر بفرد را نوشته باشد که بقیه آن را خالی گذاشته باشند، 10 امتیاز به آن تعلق می گیرد.

 • بازی دور

برای انجام بازی دو جمع حداقل 4 نفره نیز کفایت می‌کند. برای اجرای این بازی دسته جمعی باید یک زمان‌سنج داشته باشید. همچنین لازم است، یک سری کارت که روی هر کدام تعدادی کلمه نوشته شده است، آماده کنید. باید دوبه‌دو روبه‌روی یار خود بنشینید، به نوبت یک کارت بر‌دارید و بدون اشاره مستقیم به سوژه، از مشخصات آن برای یار خود می‌گویید تا او بتواند حدس بزند. سرعت در این بازی حیاتی است و نباید مقدار زمان باقی مانده در لحظه توضیحات شما صفر شود. تعداد کلمات پاسخ داده شده و سرعت عمل شرط برنده شدن در این بازی است. همچنین می‌توانید به جای تهیه کارت و استفاده از زمان‌سنج، از اپلیکیشن این بازی در موبایل استفاده کنید و به راحتی این بازی را در جمع خانواده و دوستان خود اجرا کنید.

 • دوز

یکی از پرطرفدارترین بازی های خانگی دو نفره بازی دوز می باشد که برای انجام آن فقط یک کاغذ و قلم لازم دارد. برای انجام آن در یک صفحه جدولی 3 در 3 می کشید و هر یک از طرفین یکی از علامت های ضربدر یا دایره را برای خودشان انتخاب و تلاش می کنند یکی از ردیف های افقی، عمودی یا قطری را از آن خودشان کنند. این بازی یکی از سرگرم کننده ترین بازی ها بخصوص برای بازی با بچه ها می باشد که حتما شیفته ی آن می شوند.

 • چشمک مرگ

به تعداد افراد حاضر کارت سفید لازم دارید. روی دو تا از کارت‌ها کلمات قاتل و کارآگاه و روی مابقی، کلمه‌ مقتول را بنویسید و به هر شخص یک کارت بدهید. کارآگاه را همه می‌شناسند. شخصی که کارت قاتل را برداشته، به صورت پنهانی به بقیه چشمک می‌زند و با چشمک او قربانی‌ها می‌میرند. کارآگاه باید قاتل را پیدا کند. زمانی‌که کارآگاه موفق به یافتن قاتل شد، قاتل قبلی کارآگاه می‌شود و کارت‌ها دوباره به صورت تصادفی بین بازیکنان پخش می‌شوند.

 • نقاش نابینا

این بازی برای جمع خانواده بسیار مناسب است. زیرا فقط به چهار نفر شرکت کننده نیاز دارد. ابتدا باید دو گروه دو نفره تشکیل دهید و از بین خود و هم‌گروهی‌تان مشخص کنید، کدام یک نقاش ماهرتری هستید. یک نفر یک تصویر در دست دارد و فرد دیگر یا همان نقاش، باید کاغذ سفید و قلم آماده کند. فردی که تصویر در دست دارد، بدون اشاره مستقیم باید خصوصیات تصویر را برای نقاش توصیف کند تا هم‌گروهی او بتواند حدس بزند سوژه چیست و تصویرش را بکشد. در نهایت یکی از این دو گروه دو نفره که تصویرگری زیباتری داشته‌اند، برنده خواهند شد.

 • نقطه بازی

نقطه بازی یکی دیگر از بازی های دور همی است که معمولا ساعت ها شما را سرگرم نگه می دارد. در این بازی ابتدا یک صفحه کاغذی را به صورت مربع شکل با نقطه پر می کنید درست همانند تصویر. سپس بازی را شروع می شود و هرکس باید  با خط هایی که به نوبت می کشد، یکی از چهارخانه ها را مال خود کند و هر خانه ای را که کامل کرد،  اولین حرف اسم خود را در آن خانه بنویسد. کسی که یک خانه را تصاحب می کند، جایزه دارد که یک خط دیگر هم بکشد. در آخر بازی، هر کس تعداد خانه های خود را می شمارد و تعداد بیشتر برنده است.

 • شاه، دزد، وزیر

بازی شاه، دزد، وزیر یکی از بازی های گروهی خنده دار است که معمولا به صورت چهار نفره انجام می شود. برای انجام این بازی ابتدا تکه های همشکل و کوچکی از کاغذ تهیه می شود و روی هر کدام کلمات شاه، وزیر، جلاد و دزد نوشته می شود. کاغذها به شکل یکسان تا می شود تا کسی نتواند داخل آن را ببیند.هر یک از بازیکنان کاغذی را برمی دارند. وقتی همه کاغذها را برداشتند و از سمت خودشان خبردار شدند، شاه رو به دیگران می گوید: «وزیر من کیست؟» اینجا وزیر با نشان دادن کاغذ، خودش را به شاه معرفی می کند. شاه می گوید: «دزد را از میان این دو پیدا کن.» حالا وزیر یک نفر را به عنوان دزد معرفی می کند که دو حالت دارد؛ اگر حدس وزیر درست بود که شاه فرمان شکنجه ای را به جلاد صادر می کند و جلاد هم دزد را شکنجه می کند اما اگر حدس وزیر اشتباه باشد معمولا بلافاصله پس از حدس وزیر و معرفی او، می گوید «به جلاد توهین کردی؟!» و شاه شکنجه ای را به جلاد می گوید تا جلاد، وزیر را تنبیه کند. شکنجه ها معمولا دردآور است که از مشهورترین هایش سبیل آتشین یا بشین و پاشو است.

 • مشاعره

مشاعره یکی از بازی‌های نوستالژیک در جمع‌های ایرانی است که نیاز به معلومات ادبی دارد. برای اجرای این بازی جذاب می‌توانید قوانین خاص خود را داشته باشید. مثلا استفاده از شعر نو یا سپید را اختیاری کنید یا از افراد بخواهید که به جای اشاره به یکی از حروف الفبا، با یک کلمه خاص مشاعره کنند و این کلمه باید در بیت باشد.

 • دبلنا

دبلنا یا دبرنا یکی دیگر از بازی های گروهی بزرگسالان است که طرفداران بسیاری دارد. در این بازی پرطرفدار هر کس چهارکارت چهارخانه در اختیار دارد که در بعضی خانه ها اعدادی از یک تا 99 نوشته شده است. و یک کیسه سفید که در داخل آن  مهره هایی در همین بازه وجود دارد.در هر دور از بازی، به هر کس چند کارت می رسد و یک نفر کیسه را دست می گیرد و پس از به هم زدن مهره ها،سه تا مهره را بیرون می کشد و عددش را می خواند. اگر شماره مهره با شماره یکی از خانه های کسی یکی باشد، مهر به او داده می شود تا روی همان خانه بگذارد. دیگران هم اگر این شماره را داشته باشند، باید با لوبیا پرش کنند. هر کسی خانه هایش را زود تر از سایرن پر کند، آن دست را برنده است.

 • پانتومیم

اگر تعدادتان زیاد باشد و موضوعات جالبی را برای بازی کردن انتخاب کنید،‌ دیگر دلتان نمی‌خواهد این بازی تمام شود. برای شروع این بازی ابتدا باید به دو گروه تقسیم شوید و در هر گروه که هستید با مشورت با اعضای دیگر، موضوعی را انتخاب می‌کنید. سپس یک نفر از گروه مقابل را انتخاب کرده و موضوع انتخابی را به او می‌گویید. او هم باید تلاش کند تا در مدت زمان یک دقیقه آن موضوع را با ادا و اشاره، به گروه خود بفهماند. در صورتی که گروهی نتواند جواب را حدس بزند، یک امتیاز به گروه مقابل داده می‌شود و در پایان هر گروهی بیشتر امتیاز گرفت برنده می‌شود.

کمی خلاقیتتان را به کار بیندازید و موضوعاتی را انتخاب کنید که دود از کله گروه مقابل بلند شود!

نکات مربوط به غذا و تغذیه در طول قرنطینه

مطالب مرتبط

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

افزودن دیدگاه

سرویس کدومو به عنوان دستیار چندرسانه‌ای خانواده و سامانه‌ی هدایت مصرف خانواده اعلام می‌کند که کلیه‌ی تصاویر استفاده‌شده در این نرم‌افزار به‌صورت رایگان و بدون مالکیت شخص یا نهادی است و همچنین محتواهای متنی، پادکست‌های صوتی و یا ویدیوهای تولید و ثبت‌شده در بخش‌های مختلف این نرم افزار متعلق به سرویس تولید محتوای کدومو بوده و حق انحصاری پدیدآورنده‌ی اثر برای بهره‌برداری مادی و معنوی برای این مجموعه محفوظ است.

درباره کدومو

شما والدین عزیز تنها نیستید. هم می‌توانید با تیمی از کارشناسان زبده و با تجربه همراه شوید و هم از تجارب دیگر والدین نسبت به محصولات رسانه‌ای استفاده کنید.

با هم می‌توانیم دنیای رسانه‌ای امن برای فرزندانمان بسازیم. فقط کافیست با ما همراه شوید تا در این مسیر دستیار شما باشیم!