بسیاری از ما ساعت‌ها در شبکه‌های اجتماعی سرگردانیم، نمی‌دانیم چگونه آن‌ها را به کنترل خود درآوریم و فقط از آنها “استفاده‌ی مفید” کنیم. اینجا راهکارهایی برای این دغدغه ارائه داده‌ایم! تماشا کنید:

برگرفته از یادداشت “اینستاگرام؟ دست نگه‌ دارید!” نوشته‌ی Colorado university، ترجمه‌ی کدومو.