آیا فرزندم باید مناظرات تلویزیونی را ببیند؟ آیا طرح مسائل سیاسی با فرزندم ممنوع است یا با توجه به محدوده‌ی سنی او تعیین می‌شود؟ انتخابات و مناظره‌هایش چه امکانی را برای شد فرزند کودک یا نوجوانم ایجاد می‌کند؟ خطرات آن چیست؟ در برنامه‌ی تبادل با حضور آقای محمد دلاوری، درباره نکات تربیتی مناظره‌های ریاست جمهوری صحبت کردیم. گفتیم که هر مناظره چه آثار مثبت یا منفی بر ذهن و رفتار کودک و نوجوان خواهد داشت و خانواده‌ها باید به چه نکاتی توجه کنند. شما هم دیدگاهتان را موافق یا مخالف، برای ما بنویسید تا با شما تماس بگیریم.

ارزیابی تربیتی مناظره های ریاست جمهوری