یکی از کاردستی های زیبایی که کودکان می توانند برای خودشان درست کنند کاردستی مار چوبی است. این کاردستی در زمان کوتاهی قابل انجام بوده و کودکان با کمک والدین می‌توانند یک کاردستی بسیار زیبا بسازند…

برای شروع کافی است وسایل زیر را داشته باشید:

تعدادی چوب بستنی

دکمه فلزی

ماژیک های رنگی

چسب
چشم عروسکی

قیچی
مرحله اول: ساخت سر مار، در این بخش دو یک چوب بستنی تهیه کنید و آن را از وسط برش بزنید.

سپس دو تکه برش زده را از پهلو به یکدیگر بچسبانید. همچنین می‌تواند از یک تکه چوب کوچک برای محکم کردن اتصال کمک بگیرید.

مرحله دوم: در این بخش سر مار و سایر چوب بستنی‌ها را با استفاده از ماژیک های رنگی، رنگ آمیزی کنید.

 

مرحله سوم: در این بخش مقداری پارچه قرمز یا مقوا قرمز رنگ تهیه کنید و از روی آن طرح زبان مار را برش زده و بر روی سر مار بچسبانید.
همچنین با استفاده از چشم عروسکی و ماژیک، اجزای صورت مار را تکمیل کنید.

مرحله چهارم:‌ در این بخش برای ساخت بدن مار، می‌توانید در دو سر چوب بستنی را دکمه‌های فلزی بچسبانید و به این روش چوب بستنی را بهم متصل کنید تا بدن مار قابلیت باز و بسته شدن داشته باشد و برای کودکتان جذاب شود.

مرحله پنجم: در نهایت توانسته اید کاردستی ساخت مار با چوب بستنی را به اتمام برسانید.