• امروز : ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

برچسب: سلامت

منو شبکه های اجتماعی یهویی! 

امروزه شاهد رسانه ای شدن جهان هستیم، رسانه های مدرن اغلب بر پایه ی شبکه ی گسترده به وجود می آیند. با روی کار آمدن گوشی های هوشمند و امکانات مبتنی بر وب آنها، برنامه های کاربردی متعددی از جمله شکل موبایلی شبکه های اجتماعی…