در این یادداشت تفاوت بتل پس و سیزن پس به عنوان دو سیستم پرداخت برای محتوای اضافی بازی‌های رایانه‌ای توضیح داده می‌شود.