شیوع بیماری کرونا ویروس ۲۰۱۹ (COVID19) ممکن است برای افراد استرس زا باشد. ترس و نگرانی در مورد یک بیماری می تواند بسیار زیاد باشد و باعث ایجاد استرس شدید در بزرگسالان و کودکان شود. مقابله با استرس باعث می شود شما، افرادی که به…