نکات و منابعی برای تنظیم برنامۀ روزانۀ یک مدرسۀ خانگی از آن‌جایی که بیشتر مدارس برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا بسته شده‌اند، ممکن است نگران این باشید که با بچه‌هایی که تمام روز در خانه‌اند باید چه کار کنید! اگر خوش‌شانس باشید و شغل…