در این مطلب سعی داریم تا به شما نحوه ساخت کیفی را آموزش دهیم که کودکان شما بتوانند همانند یک گردنبند آن را به گردن خود آویز کرده و وسایلی نظیر عروسک های کوچک خود را درون آن قرار دهند… روش ساخت کیف گردنبند بسیار…