انیمیشن اکشن «بیونیکل: بازگشت قهرمان» یکی از داستان‌های ‌سری‌انیمیشن‌های بیونیکل است. مونتانورا که حالا در سرزمین «بارامانگا» گیر افتاده است، با کمک مبارزان آن سرزمین، سعی می‌کند با دشمنان مبارزه کند و با اتحاد و همدلی بر دشمنان چیره شوند. فضای حاکم بر این…