انیمیشن «کلاوس»، داستان یک پستچی تنبل و خودخواه است. او برای انجام مأموریت پستی‌اش به شهر دورافتاده‌ای تبعید شده که مردمش همیشه باهم می‌جنگند و هرگز نامه‌ای برای هم پست نمی‌کنند. انیمیشن کلاوس نمایش جایگزین‌شدن محبت و فداکاری به‌جای دشمنی‌ها و خودخواهی است. رفتارهای نادرستی…