نحوه کار بسیار آسان می باشد و حداکثر زمان لازم برای ساخت پروانه با کاموا ۵ دقیقه می باشد. مرحله اول: ابتدا یک چنگال تهیه نمایید و نخ کاموا زرد رنگ ( رنگ ها به دلخواه می باشند) را در وسط شاخک های چنگال قرار دهید. این رنگ کاموا رنگ…