داستان این انیمیشن صامت، درباره‌ی تلاش ایرانی‌ها برای ساخت تأسیسات هسته‌ای و نمایش فعالیت‌های سایر کشور‌ها ازجمله اسرائیل و آمریکا برای متوقف‌کردن این اقدامات است. این انیمیشن از لحاظ بصری، کیفیت مطلوبی ندارد؛ اما می‌تواند بهانه‌ی خوبی برای صحبت پیرامون انرژی هسته‌ای باشد.