چقدر تخیّلتان قوی است؟ تاکنون به دنیایی فکر کرده‌اید که در آن بتوانید هرآنچه را که تخیّل می‌کنید داشته باشید؟ «اسپیلبرگ» این بار دانشمندی به نام «هالیدی» را معرفی می‌کند که در سال ۲۰۴۵، با خلق یک بازی و با قراردادن عینک واقعیت مجازی روی…