خانوادۀ ویل‌بگ‌ها، خون‌آشام‌هایی هستند که قصد دارند جان خود را از دست روکریِ بدذات نجات دهند. رودولف ویل‌بگ، پسر خانواده، درپی نجات خانواده‌اش، با تونی تامپسون که یک انسان است آشنا شده و نمی‌داند که او و خاندانش، به‌دست موجوداتی نجات می‌یابند که همواره از…