این انیمیشن، داستان یک جفت کفش است که در خیابانی تاریک، تنها هستند و مورد حمله‌ی کفش‌هایی با شمایل ترسناک، با چشمانی قرمز قرار می‌گیرند و در مواد مذاب سقوط می‌کنند؛ اما به محض اینکه پرتاب می‌شوند، از خواب بیدار شده و می‌فهمند هم‌چنان پشت…