«آخرین بچه‌های زمین» نام سریالی انیمیشنی است که در آن چند نوجوان در شهری پر از زامبی و هیولا محاصره می‌شوند و سعی می‌کنند با کمک یکدیگر زنده بمانند و برای مبارزه با زامبی‌ها و هیولاها راه‌حل‌هایی پیدا کنند. کتابی که این اثر از روی…