تکنولوژی و ابزارهای جدید رسانه‌ای و دیجیتالی، تأثیرات اخلاقی مثبت و منفی بر زندگی انسان‌ها خواهند گذاشت. این سریال در هرقسمت با یک داستان به بیان یکی از این مشکلات می‌پردازد. بی‌اخلاقی اجتماعی، بی‌تفاوتی نسبت به دیگران، پوچی و تغییر ارزش‌های اجتماعی از پیامدهای عصر…