ساختمان پزشکان داستان روانشناسی به نام نیما افشار و ماجراهایی است که برای او و اطرافیانش اتفاق می‌افتد نیما مشکلاتی با خانواده، همکاران، همسر فعلی و همسر سابقش دارد که سعی می‌کند آنها را با راه حل‌های منطقی حل کند.