«گل‌مراد» بعد از ازدواج، به خانۀ پدری خود باز‌می‌گردد؛ ولی متوجه می‌شود که باید آن را بازسازی کند و لوازمی برای خانه بخرد. گل‌مراد در ازای حل‌کردن جورچین‌های سه‌تایی منابع لازم را برای بازی‌سازی خانه کسب می‌کند.