این انیمیشن، در ادامه «زندگی مخفی حیوانات خانگی ۱» ساخته شده است. این داستان، مواجهه‌ی حیوانات خانگی با فرزندان صاحبانشان را روایت می‌کند و موازی با داستان اصلی، به غم حیواناتی که برای نمایش‌ها و سیرک‌ها استفاده می‌شوند اشاره دارد. قسمت دوم «زندگی مخفی حیوانات…