در این آموزش سعی داریم با وسایل ساده ماسک زیبای گربه بسازیم و با دوستان خود سرگرم شویم… مرحله اول: ابتدا یک مقوا یا کاغذ تهیه نمایید و بر روی آن یک بشقاب قرار دهید سپس وقتی بشقاب را روی مقوا یا کاغذ قرار داده اید با مداد یا خودکار…