یکی از کاردستی های زیبایی که کودکان می توانند برای خودشان درست کنند اسب تک شاخ است. با ما همراه شوید تا این کاردستی زیبا را با در خانه و با خانواده خود بسازید… برای شروع کافی است وسایل زیر را داشته باشید: تعدادی لوله…