• امروز : ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

برچسب: شایعه

شنیدی دانشمندا کشف کردن….. 

در عصر حاضر پیشرفت چشمگیر فناوری‌های نوین ارتباطی همچون رایانه، اینترنت، تلفن همراه و از همه مهم‌تر شبکه‌های اجتماعی مجازی، جهان را به دهکده‌ای کوچک تبدیل کرده است که به راحتی می‌توان تمام رویدادها را با تمام دنیا به اشتراک گذاشت اما در این دنیای…

آتش به خرمن 

شایعات پدیده‌‌هایی اجتماعی و مرموزند. گفته یا نوشته‌هایی هستند بی پایه و اساس، بی دلیل و مدرک و ترکیبی از چیزهایی که هم حقیقت دارند و هم ندارند، این روایات به سرعت و به صورت سینه به سینه بین مردم (یا یک جامعه‌ی معین) پخش…