انیمیشنی کوتاه درباره‌ی شایعه، سرعت فراگیری آن و تأثیرات منفی که روی شایعه‌‌پراکن‌ها می‌گذارد و ماهیتشان را تغییر می‌دهد.