انیمیشنی کوتاه و بی‌کلام که اهمیت استفاده‌ی درست از فرصت داده‌شده به انسان برای زندگی‌کردن را بیان می‌کند. یک مرده به نام هنری از قبر خود برخواسته است و زندگی دوباره‌ای می‌خواهد درحالی‌که ژاک (او در زمان قدیم، سرباز بوده است) پس از حادثه‌ای که…