در این آموزش سعی داریم با تهیه شانه تخم مرغ و یک شاخه درخت به ساخت کاردستی شاخه با شکوفه بپردازیم…   روش ساخت چنین کاردستی بسیار آسان بوده و شما می توانید از آن به عنوان یک کاردستی تزیینی نیز استفاده کنید. مرحله اول: ابتدا…