انیمیشن اوگی و سوسک‌ها ماجراجویی گربه‌ای آبی‌رنگ و سه سوسک به نام‌های «جویی»، «دی‌دی» و «مارکی» است. این سه سوسک پیوسته درحال آزار و اذیت اوگی هستند و اوگی نیز سعی می‌کند که با آن‌ها مقابله کند. این انیمیشن تنهافیلم سینمایی اوگی است و بقیه…