«جعبه» درباره‌ی تأثیر جنگ روی کودکان است. این انیمیشن، صامت و کوتاه است و روایتی از غمگین‌بودن «جنگ» و سختی‌های جنگ‌زدهاست که کودکان در این اتفاق بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.