داستان برف بازی حیوانات. میمون در حال اسکی است به زمین میخورد و با غل خوردن روی برف ها تبدیل می شود به گلوله ی برقی بزرگ. این گلوله ی برفی جای بدن آدم برفی ای که فیل درست کرده را میگیرد. باقی حیوانات وقتی…