استاپ‌موشنی که «برادران کای» آن را با درون‌مایه‌ای سورئال ساخته‌اند، با نمایش تصاویری سرد از عروسک‌هایی با قیافه‌های بی‌روح و گاه ترسناک، به انتقال پیامی روشنفکرانه از دنیای امروز می‌پردازد. فیلمی بی‌کلام و موزیکال که حتی برای مخاطب بزرگسال نیز فهم معنای آن دشوار…