بازی قصه های قرآنی یک مجموعه ی داستانی زیبا و هیجان انگیز است که از قصه های قرآن کریم در قالب کتاب مصور صوتی انیمیشنی و بارویکرد تعاملی به همراه بازی  وسرگرمی در هر قصه می پردازد و مفاهیم و قصه های قرآنی را با…