کایوت باز هم به دنبال رود رانر است اما هیچگاه موفق نمی‌شود او را شکار کند. صحنه‌های درگیری کاملا فانتزی و تخیلی است. اتفاقاتی که برای این دو شخصیت رخ می‌دهد کاملا غیر واقعی بوده و هیچگاه امکان رخدادش وجود نخواهد داشت.