سریال بچه‌رئیس انیمیشن کمدی و فانتزی است که شخصیت اول آن پسر کوچک خانواده است و هدفش این است که دوباره به ریاست برگردد. او با کمک برادرش سعی می‌کند با درست‌انجام‌دادن مأموریت‌ها دوباره به سرکار برود.