برچسب: سرعت عمل

باباپز 

«باباپز» بازی جذابی برای سرگرم‌کردن بازیکن است. در این بازی، بازیکن باید در‌مدت زمان مشخصی، خیلی‌سریع سفارش مشتری‌هایش را تحویل دهد تا عصبانی نشوند و حتی انعام هم به او بدهند. بازیکن در انواع اغذیه‌فروشی‌ها؛ مثل بستنی‌فروشی، فلافلی، کبابی و مانند اینها می‌تواند بازی کند.

کیفیت اثر
مناسب برای سنین
7 +

مِیجر مِیهم 

«مِیجر میهم» یک افسر «آمریکایی» ا‌ست که به دستور شخص رئیس جمهور می‌خواهد دنیا را از آدم‌بدها پاک کند. او در انجام این کار به جاهای مختلف دنیا سفر کرده، می‌دود و آدم می‌کُشد. این بازی ساده و تک‌نفره است و به اینترنت نیاز ندارد.

کیفیت اثر
مناسب برای سنین
10 +