این انیمیشن، ماجراجویانه و کمدی است. بری، شخصیت اصلی داستان، برای فرار از روزمرگی‌های کندو از آن بیرون می‌رود و با انسان‌ها آشنا می‌شود. بری از حقوق زنبورها در برابر انسان‌ها دفاع می‌کند. این انیمیشن اطلاعات خوبی درباره‌ی زندگی زنبورها به کودکان می‌دهد.