روایت تلاش زنانی هاکی‌باز ایرانی است که با تمام سختی‌ها در مسابقات آسیایی موفقیت‌هایی کسب می‌کنند. خانواده‌ها با بازیکنان همراه می‌شوند و به آن‌ها کمک می‌کنند تا همۀ مسائل را پشت‌سر بگذارند و به موفقیت برسند. این فیلم درتلاش است تا نارسایی‌ها و کاستی‌های ورزش…