انیمیشن کوتاه «روزی‌روزگاری یک آدم‌برفی» داستان به‌وجودآمدن اولاف، آدم‌برفی محبوب السا و آنا در انیمیشن فروزن (یخ زده) است. در واقع بخش‌هایی از زندگی اولاف است که در انیمیشن فروزن جریان داشته و از دید مخاطبان دورمانده است. بنابراین این اثر می‌تواند برای طرفداران انیمیشن…