این انیمیشن، ماجراجویانه است و در سال ۱۹۶۷ ساخته شده است. گالی‌ها و رومی‌ها در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. رومی‌ها می‌خواهند علت قوی‌بودن گالی‌ها را متوجه شوند، به‌همین‌خاطر یک جاسوس به گال می‌فرستند.