از سال ۱۹۹۲ که «دراکولای برام استوکر» بعنوان نخستین نسخه‌ی داستان ولاد ساخته شد، تا سال ۲۰۱۴، ولاد همان دراکولای ترسناکِ خون‌آشام بود که خون ترکان عثمانی را می‌مکید. اما به یکباره در سال ۲۰۱۴، «ناگفته‌های دراکولا»ی گرِی شُور، از ولاد به سیخ کشنده، قهرمانی می‌سازد که برای نجات رومانی و اروپا از تاریکی و کابوس ترکان، خون‌آشام شدن را به جان می‌خرد.