انیمیشن کوتاه «فانوس»، درباره‌ی عشق میان دو فانوس است که شب‌هنگام، چشم‌درچشم یکدیگر متوجه علاقه خود به دیگری می‌شوند و برای رسیدن به هم و هدیه‌دادن گلی به یکدیگر، با خطر نابودی مواجه می‌شوند.