• امروز : ۹ اسفند ۱۳۹۹

برچسب: رشد

پایپر 

پایپر، جوجه‌ی آبچیلیک کوچکی باید دنیا را بشناسد. او کوچک است و دنیا، بزرگ. او ضعیف است و موج دریا قوی…، تدبیر مادر حکایت از این دارد که فرزندش باید قوی شود. آبچیلیک کوچک، باید خودش غذا به‌دست آورد. طبیعت بی‌رحم است؛ اما نه آنقدر…

کیفیت اثر
مناسب برای سنین
5 +

رژیم رسانه ای که شما را سلامت می کند! 

در دنياي پُرشتاب فن‌آوري امروز، رسانه‌هاي جمعي، افراد را به صورت انفرادي به خود مشغول کرده و آنها را از تعامل با ديگران باز مي‌دارند. البته اين موضوع نافي منافع ابزارهاي تکنولوژيکي نيست؛ اما نوع بهره‌برداري غير‌فرهنگي از ابزارهاي فني موجب شده است که کارکرد…