دانشگاه بریگم یانگ پژوهش جدیدی دربارۀ علت‌های گرایش دختران به پرنسس‌های دیزنی انجام داده است.