با شروع فعالیت‌های خبیثانه دکتر کلاو علیه سازمان، کارآگاه گجت که بازنشسته شده بود، دوباره کار خود را شروع می‌کند و با کمک پنی و سگش، برایان، نقشه‌های دکتر کلاو و برادرزاده‌اش را نقش برآب می‌کنند. این سریال که در سال ۲۰۱۵ ساخته شد، با…