انیمیشن «یوآنفن» محصول کشور آمریکاست که در سال ۲۰۱۸ ساخته ‌شده است. داستان کودکی است که به دلایلی مادرش او را تنها می‌گذارد و او در رؤیاهایش خود را در بغل پاندایی، که در چین نماد صلح و آرامش است، می‌پندارد. درنهایت توسط خانواده‌ای…