در این مطلب شیوه ساخت یک دوربین دوچشمی زیبا با یکی از این مخروط ها آموزش داده می شود. وسایل لازم: مخروط مقوایی چسب نخ کلفت نوار رنگی   مراحل ساخت: یک مقوای نازک بین دو مخروط مقوایی بچسبانید تا فاصله بین چشم ها را متناسب…